Zmena výšky stravného od 1. septembra 2022

Od  1.9.2022 platia nové výšky stravného. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo nové opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného, ktoré ustanovuje sumy pre časové pásmo: a) 5 až 12 hodín: 6,40 eur, b) nad 12 hodín až 18 hodín: 9,60 eur, c) nad 18 hodín: 14,50 eura. Zároveň sa zrušuje […]
Viac info