Externé účtovníctvo

Externé účtovníctvo Poskytovanie služieb účtovnej kancelárie u nás v kancelárii. Doklady sú doručované do našej kancelárie, kde ich spracovávame v našom ekonomickom softvéri. Je to klasický spôsob vedenia účtovnej agendy, vhodný pre klientov , ktorým vyhovuje, že originálne doklady sú v rámci roka u nás a následne po skončení účtovného obdobia a podaní daňového priznania […]
Viac info

Interné účtovníctvo

Interné účtovníctvo Interný účtovník je variant, kedy máte všetko potrebné vybavenie pre vedenie účtovníctva, ale máte záujem len o profesionálneho účtovníka. Tí dochádzajú k vám do firmy a dáta spracovávajú na vašom účtovnom systéme. Výhodou je, že nie je nutné riešiť obeh dokladov. Náš pracovník na mieste je k dispozícii zodpovedať otázky a pripraviť okamžité […]
Viac info

Online externé

Online externé účtovníctvo Externé účtovníctvo online je vedené na zabezpečenom našom vlastnom  serveri .Pri externom účtovníctve online má klient aktívny – časovo neobmedzený prístup do licencovaného účtovného programu pomocou vzdialeného pripojenia. Kliknutím na ikonu vzdialeného pripojenia a následným zadaním hesla sa prihlásite do účtovného systému. Na monitore sa objaví pracovné prostredie účtovného programu a ďalšie […]
Viac info

Online interné

Online interné účtovníctvo Pri internom online účtovníctve, klient zabezpečí vzdialený prístup pre nášho účtovníka, ktorý takto na diaľku má prístup do informačného systému klienta. Účtovníctvo je vedené na programovom vybavení klienta a dokumenty sú zdieľané v cloude, resp. priamo v IS klienta. Tento spôsob vedenia účtovníctva sa vo väčšine prípadov kombinuje s interným spracovaním u […]
Viac info

Daňová evidencia

Daňová evidencia Ak daňovník uplatňuje pri príjmoch z podnikania (§ 6 ods.1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods.2) alebo pri príjmoch z prenájmu (§ 6 ods.3) alebo z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods.4) preukázateľne vynaložené daňové výdavky, podľa § 6 ods.11 zákona o dani z príjmov môže viesť počas […]
Viac info