Online externé účtovníctvo

Externé účtovníctvo online je vedené na zabezpečenom našom vlastnom  serveri .Pri externom účtovníctve online má klient aktívny – časovo neobmedzený prístup do licencovaného účtovného programu pomocou vzdialeného pripojenia. Kliknutím na ikonu vzdialeného pripojenia a následným zadaním hesla sa prihlásite do účtovného systému. Na monitore sa objaví pracovné prostredie účtovného programu a ďalšie práce prebieha rovnakým spôsobom, ako keby bol program nainštalovaný na Vašom počítači. V rámci účtovníctva online tak získate prístup k Vašim účtovným dátam z akéhokoľvek Vášho zariadenia s internetovým pripojením. 

Kedykoľvek tak budete mať aktuálny prehľad o hospodárení Vašej firmy, o nákladoch a výnosoch, o stave Vašich záväzkov a pohľadávok, o majetku a o jeho krytí.

Klient má k svojmu účtovníctvu online prístup – 7 dní v týždni, 24 hodín denne.
Prístup prakticky odkiaľkoľvek az akéhokoľvek zariadenia
Neustály prehľad o nákladoch a výnosoch, o účtovnom hospodárení, o stave záväzkov a pohľadávok.
Osobitný prístup Podpora Garancia

Každý klient má prideleného svojho hlavného účtovníka, ktorý zabezpečuje komunikáciu s klientom a účtovnou kanceláriou. Upozorňuje na prípadné nedostatky v dokumentoch, legislatívnych zmenách a je vždy pripravený kvalifikovane odpovedať na otázky klienta.

Preberáme celú účtovnú či daňovú agendu a strážime všetky povinnosti. Spracované výsledky dodávame ako v zákonnej forme, tak aj v elektronickej podobe. Poskytujeme komplexné služby od konzultácií cez spracovanie všetkých druhov daňových priznaní.

Naša účtovná kancelária je poistená v renomovanej poisťovacej spoločnosti a ako zhotoviteľ zodpovedáme za škody vzniknuté nesprávnym účtovaním do výšky 33.000 EUR na jeden účtovný prípad.  Zároveň nenesieme zodpovednosť za obsahovú a formálnu správnosť predkladaných dokumentov klientom, ktoré majú byť zaúčtované ako aj ich originalitu, či hodnovernosť.

Kontakt

  • Dlhoveská 1377/5 927 05 Šaľa
  • +421 903 341 460
    +421 911 952 755
  • dividenda@dividenda.sk

Dokumenty

Stiahnite si aktuálny cenník, návrh zmluvy, či GDPR.