Nový cenník od 1.1.2022

Ponúkame Vám vždy
tú najlepšiu cenu!

Optimálne nastavené balíky pre Vaše podnikanie
Poradenstvo v cene balíka. Komunikácia osobne, telefonicky či mailom.
Možnosť dojednania presne stanovenej ceny mimo zakladných balíkov

Základné balíky za vedenie účtovníctva. Cena za vedenie účtovníctva sa uvádza podľa celkového počtu dokladov (faktúr, pokladních dokladov) a ďalej podľa počtu položiek na výpise z účtu, množstvo zaúčtovaných účtovných položiek a zložitých účtovných operácií. Za 1 účtovnú položku sa považuje 1 riadok v peňažnom alebo účtovnom denníku (tj. zaúčtovanie jednotlivých položiek faktúr, pokladníc, interných dokladov, splátkového kalendára a jednotlivých položiek na bankovom účte).

Účtovníctvo Mzdy Uzávierky Ostatné

Basic

Základný balík
49 €
Maximálne do 20 položiek mesačne

Standard

Bežný balík
69 €
Maximálne do 50 položiek mesačne

Optimal

Optimálny balík
99 €
Maximálne do 100 položiek mesačne

Regular

Bežný balík
129 €
Maximálne do 150 položiek mesačne

Medium

Stredný balík
159 €
Maximálne do 250 položiek mesačne

Large

Väčsí balík
249 €
Maximálne do 400 položiek mesačne

Expert

Biznis balík
359 €
Maximálne do 600 položiek mesačne

Premium

Prémiový balík
359 €
Od 601 položiek +0,30 € za položku k balíku

Malý závod

Do 20 zamestnancov
10 €
* Cena bez DPH

Veľký závod

Nad 20 zamestnancov
8 €
* Cena bez DPH

Závierka - FO, NO

Závierka pre fyzické osoby, neziskové organizácie, atď.. ktoré účtujú v jednoduchom účtovníctve.
100 €/ ročne
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • Výkaz o majetku a záväzkoch
 • Daňové priznanie FO TYP A, B
 • Inventarizácia

Závierka - Mikro

Účtovná závierka pre mikro účtovné jednotky, Poznámky, Daňové priznanie
150 €/ ročne
 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky, Inventarizácie
 • Daňové priznanie PO

Závierka - Malá,Veľká

Účtovná závierka pre Malé, Veľké jednotky, Poznámky, Daňové priznanie, Cash-Flow
200 €/ ročne
 • Súvaha
 • Výkaz ziskov a strát
 • Poznámky, Inventarizácie, Cash Flow
 • Daňové priznanie PO

Kniha jázd

Spracovanie knihy jázd resp. cestovných príkazov pre firmu
12 €/ za 1 auto a mesiac
 • Vypracovanie na základe PHM
 • Používané priemerné ceny PHM
 • Cesty na základe real. obchodov
 • Výpočet nadspotreby PHM

Online prístup - POHODA

Online externý prístup na náš server dostupný 7/24
25 €/ mesačne
 • 24/7 denný prístup do programu
 • Vystavovanie odberateľských faktúr
 • Vystavovanie dodávateľských faktúr
 • Pokladničné doklady
 • Bankové doklady
 • Skladová evidencia
 • Tlačové zostavy

Online prístup - mPohoda

Online externý prístup na web dostupný 7/24
10 €/ mesačne
 • 24/7 denný prístup do programu
 • Vystavovanie odberateľských faktúr
 • Vystavovanie dodávateľských faktúr
 • Pokladničné doklady
 • Bankové doklady
 • Skladová evidencia
 • Tlačové zostavy