Services

Služby

Naše služby nie sú nijako obmedzené vzdialenosťou medzi nami a klientom.

Dnes už komunikácia so štátnymi úradmi prebieha elektronicky. Odovzdávanie dokladov a následných výstupov našich služieb je možné bez problémov zaisťovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie, poprípade poštou, resp. cloudom. Na riešenie neodkladných prípadov sme potom našim zákazníkom k dispozícii kedykoľvek počas našej pracovnej doby. A pokiaľ by Vám ani toto nestačilo, môžete využiť našu službu vedenia účtovníctva aj miezd online.