• +421 903 341 460
  • Mon-Fri 8am - 6pm (Sunday closed)

Pricing

Cenník platný od 1.1.2022

Ponúkame Vám najlepšiu cenu!

Základné balíky za vedenie účtovníctva. Cena za vedenie účtovníctva sa uvádza podľa celkového počtu dokladov (faktúr, pokladních dokladov) a ďalej podľa počtu položiek na výpise z účtu, množstvo zaúčtovaných účtovných položiek a zložitých účtovných operácií. Za 1 účtovnú položku sa považuje 1 riadok v peňažnom alebo účtovnom denníku (tj. zaúčtovanie jednotlivých položiek faktúr, pokladníc, interných dokladov, splátkového kalendára a jednotlivých položiek na bankovom účte).

Účtovníctvo Mzdy

Basic

Základný balík
49 €
Maximálne do 20 položiek mesačne

Standard

Bežný balík
69 €
Maximálne do 50 položiek mesačne

Optimal

Optimálny balík
99 €
Maximálne do 100 položiek mesačne

Regular

Bežný balík
129 €
Maximálne do 150 položiek mesačne

Medium

Stredný balík
159 €
Maximálne do 250 položiek mesačne

Large

Väčsí balík
249 €
Maximálne do 400 položiek mesačne

Expert

Biznis balík
359 €
Maximálne do 600 položiek mesačne

Premium

Prémiový balík
359 €
Od 601 položiek +0,30 € za položku k balíku

Malý závod

Do 20 zamestnancov
10 €
* Cena bez DPH

Veľký závod

Nad 20 zamestnancov
8 €
* Cena bez DPH