Podľa novelizácie zákona o DPH 222/2004 Z.z. od 1.1.2023 vyplývajú dôležité povinnosti pre podnikateľov a to povinnosť vrátenia – opravy odpočítanej DPH z faktúry, ktorá sa dodávateľovi nezaplatí do 100 dní od jej splatnosti sa vzťahuje na faktúry vyhotovené už z roku 2022. Povinnosť opravy odpočítanej dane sa vzťahuje nielen na faktúry vyhotovené v roku 2023, ale aj na faktúry vyhotovené v roku 2022, pri ktorých si odberateľ uplatnil odpočítanie dane, ale ich dodávateľovi nezaplatil, resp. len čiastočne a pri ktorých dodávateľ bol povinný uplatniť daň podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH, u ktorých 100 dní od ich splatnosti uplynulo v roku 2023; t. j. predmetná oprava odpočítanej dane sa vzťahuje na neuhradené faktúry so splatnosťou 21.09.2022 a neskôr.

Odkaz: Novelizovaný zákon 222/2004 Z.z.

You must be logged in to post comments